Arbeidsrettet undervisning til ukrainske flyktninger i mottak

x

Regjeringenes har lenge signalisert viktigheten av at det store antallet ukrainere som ankommer  Norge, så raskt som mulig kan ta del i det norske arbeidslivet. For å kunne delta i det norske  arbeidslivet er kunnskap om norsk arbeidsliv, evne til å forstå, lese, skrive, og snakke norsk er  forutsetning.

I alle Norges kommuner drives det et svært godt integrerings, og undervisningsarbeid  for å løse dette samfunnsoppdraget. Vi er ofte i kontakt med ukrainske flyktninger som gjerne  allerede i mottak ønsker å komme i gang med å lære seg norsk, og å tilegne seg kunnskap om det  norske arbeidslivet. NOMKUS har som et supplement til kommunenes undervisning utarbeidet et  forkurs til norskundervisning for ukrainske flyktninger i mottak.

Det å inneha basiskunnskap i norsk og  norsk arbeidsliv vil kunne gi flyktningene en bedre forutsetning for å lykkes i skolesammenheng, og  samtidig komme raskere ut i arbeidslivet.

Vi har med oss en rekke fagpersoner innenfor felt som pedagogikk, psykologi, integrering og juss for  at undervisningen skal være så målrettet som mulig inn mot elevene.

Vi bruker både tolker og  kulturtolker under hele undervisningen for å kvalitetssikre informasjon og pensum. På dette grunnlag  kan alle som ønsker undervisning delta, da det ikke er krav til språknivå i vårt undervisningopplegg. 

Undervisning fra Nomkus

Undervisning foregår på nett. Undervisning er lagt til mandag, onsdag og fredag. Tirsdag og torsdag er  selvstudiedager, hvor man arbeider med oppgaver knyttet til de ulike temaene.  

Kl. 09:00 – 11:30

Undervisning

Kl. 11:30 – 12:00

Pause

Kl. 12:00 – 14:30

Undervisning

Hver undervisningsuke har sitt eget tema. Temaene er nøye valgt ut og satt opp i en rekkefølge som  bygger på tidligere temaer.  

  • Antall plasser: 15 
  • Totalt undervisningsdager: 12 
  • Antall timer med undervisning: 60 
  • Antall timer med selvstudie: 40

Kontakt oss på telefon 48297890 eller send en e-post til melinda@nomkus.no for et møte eller for å motta et skreddersydd tilbud. Vi vil gjerne høre fra dere!