Informasjonsprogram

Tilbud til integreringsavdelingen

Norges Multikulturelle Senter har også i år gleden av å tilby et difitalt undervisningsprogram tilpasset flyktninger som deltar i kommunenes introduksjonsprogram.

Språk:

Norsk • Engelsk • Arabisk • Kiswahili • Tyrkisk • Tigrinija • Dari

Tidsperiode:

Vinterintro • Sommerintro • Høstintro

Tidsramme:

Mandag – fredag, kl. 09:00-15:00

Med hjemmeoppgaver tilsvarende 1,5 timer

Innhold

Kompetanseheving gjennom en grundig innføring i norske verdier, kultur og system, som bidrar til ansvarliggjøring, økt mestringsevne og kvalifiserer til arbeidsliv og en god integrering.

Programmet er oppgradert i tråd med Integreringslov 2020, og flere av de tverrfaglige temaene inngår. Smittevern vil også være et tema, dersom aktuelt.

Metode

Kultursensitiv karriereveiledning, traumebevisst omsorg og MI-metoden.

Programmet veksler mellom livestreaming, film, oppgaver, praktiske aktiviteter og teori. Relevante fagpersoner innen hvert tema bidrar i kursutvikling og gjennomføring.

Pris

Pris settes utfra antall deltakere, se oversikt nederst på siden.

Andre fordeler

Registrering av fremmøte

Kunnskapsprøve og evaluering

Kursbevis

Vår erfaring

Norges Multikulturelle Senter jobber med undervisning og veiledning for personer i ulike faser av integrerings- og reintegreringsprosessen.  Selskapet har mange års erfaring med gjennomføring av kurs i ferieukene og tilsvarende erfaring med digitale læremidler.

Grunnet koronapandemien som satte begrensninger for samling i klasserom, ble det for sommeren 2020 utviklet en innovativ løsning som muliggjør gjennomføring av introukene digitalt. Undervisningen sendes direkte på norsk, og tolkes til språk nevnt.

Det er også mulig å bestille flere språk enn de som inngår i basispakken (etter avtale).

Kursinformasjon 2022

Vinterintro • Sommerintro • Høstintro

Kursdeltakerne kan følge kurset hjemmefra.

Tekniske krav

Programmet kjøres via nettleser og fungerer derfor på de aller fleste mediaenheter med tilgang til internett.

Vi anbefaler PC eller nettbrett, slik at deltakere enklere kan se tekst og bilder som vises på skjermen.

Support

Supporttelefon er betjent gjennom hele kurset, der vi er tilgjengelige for kursdeltakere og ansatte.

Kursdeltakere kan få support på de språk som inngår i kurset dersom de trenger hjelp til pålogging eller registrering av oppmøte.

Enkel pålogging

Deltakere trenger kún et passord for å delta, og kurset har null behov for brukerprofiler.

Vi sender deg en lenke til kurssiden som du kan sende videre til dine deltakere, men en stor “DELTA PÅ KURS” knapp vil også være tilgjengelig på framsiden vår.

Program

Nedenfor finner dere foreløpig programoppsett for 2022.

Uke 8, 9 og 10: Karriereveiledning

I dette programmet vil vi se på:

• Utdanning og arbeidsliv

• Søknadsfrister

• Opptakskrav

• Studieteknikk

• Arbeidstrening/praksis

• Frivillig innsats

• Kartlegging og godkjenningsordninger

Uke 26 og 27: Livsmestring i et nytt land

I dette programmet vil vi se på:

• Integrering/inkludering

• Psykisk helse

• Fysisk helse

• Seksuell helse

• Kosthold og ernæring

• Trening

• Livsstilsendringer

• Avhengighet

Uke 28: Livsmestring i et nytt land

I dette programmet vil vi se på:

• Migrasjonshelse

• Stresshåndtering

• Negativ sosial kontroll

• Konflikthåndtering

• Økonomi

• Trivsel jobb/skole

• Ensomhet/tilhørighet

Uke 31 og 33: Det norske samfunnet

I dette programmet vil vi se på:

• Norgeshistorie

• Maktfordelingsprinsippet

• Lover og regler

• Likeverd og likestilling

• Hva er vold?

• Media og ytringsfrihet

• Mestre «tidsklemma»

• Rettigheter og plikter

• Fødsel og død

• Tolkens rolle i samtaler

Uke 32: Kultur, verdier og tradisjoner

I dette programmet vil vi se på:

• Den norske kulturarven.

• Vikingskip og stavkirker

• Trafikkultur

• Viktige personer i historien: Forfattere, kunstnere, artister m.m.

• Uskrevne koder i kulturen

• Et samfunn bygd på tillit

• Samisk historie

• Det multikulturelle Norge

Uke 40 og 41: Boligkurs

I dette programmet vil vi utforske boligtema:

• Renhold og vedlikehold

• Brannsikkerhet

• Miljø- og kildesortering

• Forsikring, økonomi

• Leie eller eie

• Godt naboskap

• Omdømmebygging

Prisliste

Oppgitte priser er per uke.

1-14 deltakere
15-20 deltakere
21-30 deltakere
31-40 deltakere
41-50 deltakere
51-100 deltakere
101-200 deltakere
201+ deltakere
Ekstra språk
1-14 deltakere

Pris per deltaker: kr. 1200,-

15-20 deltakere

Pris for gruppen: kr. 20.000,-

21-30 deltakere

Pris for gruppen: kr. 30.000,-

31-40 deltakere

Pris for gruppen: kr. 40.000,-

41-50 deltakere

Pris for gruppen: kr. 50.000,-

51-100 deltakere

Pris for gruppen: kr. 60.000,-

101-200 deltakere

Pris for gruppen: kr. 70.000,-

201+ deltakere

Pris for gruppen: kr. 80.000,-

Ekstra språk

Kr. 5000,-

Ekstra språk forutsetter påmelding av totalt 30 deltakere (kan være fordelt på flere kommuner).

Betingelser: Kjøp av enkeltdager kan bestilles etter avtale, men vi har dessverre ikke mulighet til å til å gjøre endringer på tema, da kurset sendes direkte til flere kommuner samtidig.

Kontakt og bestilling

Kontaktinformasjon for bestilling og andre henvendelser:

melinda@nomkus.no

carol@nomkus.no

Ring oss på +47 482 97 890