Tolk

Nomkus tilbyr tolketjenester på de aller fleste språk!
Våre tolker opptrer profesjonelt og har hatt grundig opplæring fra tidligere FN tolker som også jobber med oss.

Kontakt Melinda!

Melinda Kvinlaug er daglig leder av Nomkus, og kan hjelpe med å sette opp både enkelttimer og langsiktige avtaler.