Tolk

NOMKUS leverer kulturtolker på de fleste språk.

Tolkene våre formidler budskapet på en profesjonell og trygg måte. tilbyr tolketjenester på de aller fleste språk!
Våre tolker har fått grundig opplæring fra tidligere FN-tolker som også jobber med oss.

Vi tar oppdrag på telefon, teams og oppmøte.

Kontakt Sanjar

Sanjar organiserer våretolketjenester, og hjelper deg gjerne med å sette opp både enkelttimer og langsiktige avtaler.

  • sanjar@nomkus.no
  • +47 457 31 368