Morsmålslærer

Er du rektor på en skole som har minoritetsspråklige elever med behov for opplæring i morsmålet, og/eller tospråklig fag opplæring, eller er du barnehagesjef i en barnehage med minoritetsspråklige barn? Nomkus kan bistå med lærere og lærerassistenter på morsmål. Ta kontakt for bestilling og mer informasjon.

Kvalifisering

Norges Multikulturelle Senter har erfarne assistentlærere og tolker på mer enn 40 språk, som vil kunne gjennomføre undervisningen på en pedagogisk kulturelt forståelig måte.

Alle våre ansatte har:
  • Levert politiattest
  • Fått opplæring i etiske retningslinjer
  • Signert taushetserklæring

Fleksibel ordning

Hvilke språk skolen til enhver tid har behov for, kan skifte relativt fort, og vår tjeneste tar høyde for at det kan være problematisk å tilby fast ansettelse til nye morsmålslærere, da behovet om noen måneder kan være veldig annerledes.

Ved å leie inn tjenesten fra oss, har dere mulighet til å bytte språk/ lærer etter behovene i elevgruppa.

Våre morsmålslærere kan også bidra som kulturtolker i foreldresamtaler, skole-hjem samarbeid og som leksehjelp.