Velkommen til Nomkus: Norges Multikulturelle Senter!

DIGITALT-
INTROKURS

DIGITALT INTROKURS

Tilpasset flyktninger som deltar i kommunenes introduksjonsprogram.

KULTURTOLK

Tolker med erfaring og innsikt innen både norsk kultur og kultur tilknyttet sine språk.

SAMFUNNSFAG

Med to-språklige lærere. Dialogbasert nettundervisning for voksne innvandrere.

Tjenester fra Nomkus

Norges Multikulturelle Senter

Livestreaming av integreringskurs fra Nomkus: Norges Multikulturelle Senter

Kulturtolk

Nomkus bistår med muntlig tolking og skriftlige oversettelser.

Retur

Ønsker du kunnskap om assistert retur til ditt hjemland? Vi i Nomkus kan gi deg informasjon, og samtalen forblir anonym.

Få gratis og anonym informasjon om assistert retur til hjemland fra Nomkus: Norges Multikulturelle Senter.
Nomkus jobber for å spre kulturforståelse

Nomkus sin visjon

Norges Multikulturelle Senter jobber for å fostre kunnskap og videreutvikle kulturforståelse. Dette ønsker vi å spre både i retning av mennesker som kommer til Norge, og av nordmenn som imøtekommere.

Kulturforståelse kan gjøre under i en integreringsprosess, og skape en følelse av samfunnstilhørighet.

Ferdigsydde Kurstema

Hos Nomkus tilbyr vi både ferdigsydde og skreddersydde kurs. Ta gjerne kontakt for å diskutere et eget opplegg.

Foreldrekurs

Rådgiving for foresatte med to- eller flerkulturelle barn.

Helse & Kosthold

Introduksjon til kosthold, kostholdsbalanse, budsjett og et sundt liv.

Introduksjon til Datakurs

Bruk av data for nybegynnere, samt introduksjon til det digitale Norge.

Økonomi

Introduksjon til budsjett, lån og nettbank, samt kostnader tilknyttet bil og hjem.

Lover og Regler

Introduksjon til Norges lovverk.

Likestilling

Introduksjon til likestilling i Norge.

Du finner oss på Sørlandet!

Norges Multikulturelle Senter har hovedbase på Sørlandet, men tar oppdrag over hele landet.

Vi har kontor i Kvinesdal og Kristiansand, og møter opp både i og utenfor Agder.

Velkommen til Nomkus: Norges Multikulturelle Senter AS. Vi leverer tolk, introduksjonsprogram, og lærere på minoritetsspråk. Du finner oss i Kvinesdal!

Interessert i et samarbeid?

Nomkus er en tiltaksbedrift, og kan tilby skreddersydde løsninger tilpasset behov.

Vil du bestille tolk?

Norges Multikulturelle Senter tilbyr tolk på en rekke språk, blant annet arabisk, persisk, tigrinja, og tyrkisk. Vi har hovedkontor i Kvinesdal på Sørlandet, og leverer tolking over hele Norge. Du kan bestille oppmøtetolk, telefontolk og skjermtolk fra oss. Alle språktolkene våre er flotte folk, og har både erfaring og opplæring innen kulturtolking.