Om Nomkus

Om Nomkus

Norges Multikulturelle Senter

Vi lever i et stadig voksende, multikulturelt samfunn.  Teamet hos Norges Multikulturelle Senter (NOMKUS) elsker kultur! 

PS: Ser du etter kontaktinformasjon?

Om Nomkus

Norges Multikulturelle Senter

Norges Multikulturelle Senter er et multikulturelt team som tilbyr kurs, nettundervisning, seminarer, foredrag og tolketjenester, med integrering som fagfelt. 

Teamet hos Norges Multikulturelle Senter består av personer fra mange land og ulike språk. Til sammen har vi et mangfold av fagkunnskap, erfaring, trossyn, og politisk tilhørighet.

Vi jobber for å fostre kunnskap og videreutvikle kulturforståelse, både i retning av mennesker som kommer til Norge, og av nordmenn som imøtekommere.

Kulturforståelse kan gjøre under i en integreringsprosess, og skape en følelse av samfunnstilhørighet.

Visjon

Gjennom Norges Multikulturelle Senter ønsker vi å vise frem den positive siden av mangfold.
Melinda Kvinlaug: grunnlegger av Norges Multikulturelle Senter
Melinda Kvinlaug
Gründer og daglig leder

Hvor du finner oss

Norges Multikulturelle Senter er basert på Sørlandet i Norge, og reiser rundt i hele landet etter behov.

Hovedkontoret vårt ligger i nydelige Kvinesdal, og vi har også et tilleggskontor i flotte Kristiansand.

Vårt hovedkontor ligger i Industrigata 6, 4480 Kvinesdal (tidligere Røde Kors-bygget):

Om Melinda Kvinlaug

Grunnlegger av Nomkus

Jeg er født i Norge, og har vokst opp i Kvinesdal. Siden 2001 har jeg hatt gleden av å ha en jobb der jeg kan møte nye personer som kommer til landet vårt.  Jeg har jobbet som mottaksleder, returrådgiver, informasjons- og bosettingsansvarlig m.m. 

I perioden 2011-2013, var jeg så heldig å bli tatt opp i Innovasjon Norge sitt mentorprogram for bedriftsetablering, Kvinnovasjon Sørlandet sammen med 20 andre gründerkvinner på Agder, kombinert med et studie i Karriereveiledning frem mot etablering av egen bedrift. Fra enkeltpersonsforetak, til Melinda Gateway AS, til Norges Multikulturelle Senter AS. Alt handler om integrering, og å hjelpe nye som kommer til landet vårt å finne en god tilhørighet her.

Melinda Kvinlaug: grunnlegger av Norges Multikulturelle Senter

Rolle i Nomkus

Hos Nomkus jobber jeg som daglig leder. Min jobb handler i hovedsak om å organisere og videreformidle den unike fagkompetansen og erfaringen våre medarbeidere besitter. Ellers har jeg et overordnet ansvar for den daglige drift, personal, HMS og er kontaktperson for våre støttespillere, samarbeidspartnere, kunder og oppdragsgivere.

Bygger på erfaring

Som tidligere kommune- og fylkespolitiker, vet jeg hvor viktig det er for samfunnet at vi evner å ta i bruk kompetansen og erfaringen til de som kommer til landet vårt som asylsøkere og flyktninger. Og som tidligere mottaksansatt, vet jeg hvor viktig det er for personene som kommer her å kunne bidra og få anerkjennelse for egen innsats. Det Multikulturelle Norge kan være en formidabel ressurs for landet vårt.

Digitalisering

Det eksisterer per i dag mye god tilgjengelig informasjon og det gjøres et solid arbeid innenfor ulike instanser som møter personer som kommer til landet. I lokalsamfunnet opplever vi dette innenfor blant annet skoleverket, helse, politi, asylmottak, flyktningetjeneste og næringsliv.

Vi ønsker å være en del av dette arbeidet, og bidra til å samle denne kompetansen og gjøre den digitalt tilgjengelig.

Vår visjon og motivasjon

Gjennom Norges Multikulturelle Senter ønsker vi, nær 80 personer, å vise frem den positive siden av mangfold.

Vi jobber etter FNs menneskerettigheter, og etter våre felles verdier likeverd, empati og respekt.

Vi ønsker å være en møteplass som bygger broer mellom ulike miljøer, og representerer det reelle bildet i innvandringsdebatten: Engasjerte vennlige mennesker som er en stor ressurs for landet vårt, og hjelper nye som kommer å bli det samme, uavhengig av politisk ståsted, religiøs tilhørighet, etnisitet osv.