Samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Samfunnskunnskap med to-språklige lærere – dialogbasert nettundervisning spesialdesignet for voksne innvandrere.

Ta kontakt for bestilling. Nomkus tilbyr samfunnskunnskap med to-språklig lærer via zoom og teams på en rekke språk. Undervisningen følger læreplanen «Samfunnskunnskap for voksne innvandrere» (2021)

Kurskalender 2023

Takk for et fantastisk oppmøte i 2022! Vårt nylanserte opplegg starter i desember 2022, og datoer for 2023 kommer snarest. Ta gjerne kontakt hvis du har spesielle datoer du ønsker.

Modul 1: Utdanning, kompetanse og arbeidsliv


2 dg. per uke 25t x 45 min. kl. 09.00 – 14.00:

 • (dato kommer snart)

5 dg. per uke, 75t x 45 min. kl. 09.00 – 14.00:

 • (dato kommer snart)

Modul 2

Modul 2: Familie, helse og hverdagsliv


2 dg. per uke 25t x 45 min. kl. 09.00 – 14.00:

 • (dato kommer snart)

5 dg. per uke, 75t x 45 min. kl. 09.00 – 14.00:

 • (dato kommer snart)

Modul 3

Modul 3: Norge før og nå


2 dg. per uke 25t x 45 min. kl. 09.00 – 14.00:

 • (dato kommer snart)

5 dg. per uke, 75t x 45 min. kl. 09.00 – 14.00:

 • (dato kommer snart)

Behov for andre språk?

Vi kan sette opp kurs på kinyarwanda, juba-arabisk, kiswahili, tyrkisk, tigrinija, persisk, spansk, sorani, engelsk, med flere.

Det er også mulig å avtale undervisning på kveld.

Læreplan

Den pedagogiske tilnærmingen skal omfatte formidling, dialog og variert bearbeiding av innholdet. Undervisningen følger Kompetanse Norge sin veileder og læreplan, og skal så langt det lar seg gjøre tilpasses den enkelte students forkunnskaper og forutsetninger for læring.

Læreplanen beskriver formål, innhold og mål for opplæring i 75 timer samfunnskunnskap, og består av følgende emner:

Modul 1: Utdanning, kompetanse og arbeidsliv (25 timer)

Varighet: 25 timer

Temaer som dekkes:

• Utdanning og skole

• Arbeidsliv

• Kritisk tenkning og digital dømmekraft

Modul 2: Familie, helse og hverdagsliv (25 timer)

Varighet: 25 timer

• Ny i Norge

• Familieliv

• Fritid

• Helse

• Økonomi

• Retten til et fritt og selvstendig liv

Modul 3: Norge før og nå (25 timer)

Varighet: 25 timer

• Dette er Norge

• Historie

• Menneskerettigheter og demokrati

• Bærekraft

Undervisning

Vår kompetanse

Våre to-språklige lærere har utdanning på bachelor- og masternivå og lang erfaring med undervisning og veiledning av minoritetsspråklige.

Selv om det meste av undervisningen foregår på morsmål, vil kursdeltakerne lære viktige begreper og ord på norsk, som også vil forberede dem til å ta prøven på norsk, – eventuelt statsborgerskapsprøven.

Merk: Nomkus har ikke søkt om godkjenning fra Kompetanse Norge, og kan ikke godkjenne deltakelse i NIR eller melde deltakere opp til eller gjennomføre den formelle prøven.

Dette kurset forbereder kursdeltakerne til prøven. Vi har svært gode resultater å vise til fra tidligere gjennomførte to-språklige kurs i samfunnskunnskap (50t) da samtlige av studentene som har deltatt har bestått prøven med første forsøk. Vi kan selvsagt ikke gi noen garantier for den enkelte, da egeninnsats er avgjørende for å oppnå gode resultater.

Ansvarsfordeling

For å kunne gi et godt helhetlig tilbud til kursdeltakerne, ønsker vi et nært samarbeid med Voksenopplæringen gjennom hele kursforløpet.

Under her finner dere forslag til ansvarsfordeling mellom Voksenopplæringen og Nomkus:

Nomkus:

 • Kvalifiserte lærere
 • Faglig innhold iht til læreplan og en språklig og kulturelt tilpasset undervisning​
 • Tilpasset undervisning og forberedelse til samfunnsfagprøven
 • Gjennomføring og retting av oppgaver og testprøver på samfunnskunnskap.no
 • Registrering av timer og fremmøte
 • Tildeling av påloggingslink og passord for deltakelse
 • Evalueringsmøte på Teams Voksenopplæring/ Nomkus etter avsluttet kurs

Voksenopplæringen:

 • Nødvendig informasjon til deltakere om oppstart og varighet​
 • Sikre at studentene har nødvendig materiell tilgjengelig, derav notatblokk, PC og internettforbindelse​
 • Bistand til påkobling første gang dersom behov​
 • Underveisvurdering etter hver fullførte modul​
 • Registrere deltakernes timer i NIR​
 • Oppmelding til prøve i samfunnskunnskap​
 • Evalueringsmøte på Teams Voksenopplæring/ Nomkus etter avsluttet kurs​

Priser

Oppstart er forbeholdt minst 10 deltakere. Det gis prisreduksjon ved kjøp av hele programmet (75t). Ta kontakt for tilbud.

 • Kr. 3800,- per deltaker per modul, eller:
 • Kr. 35.000,- per gruppe (opp til 15 deltakere) per modul

Prisene inkluderer også:

 • Registrering av fremmøte
 • Kunnskapsprøve og evaluering
 • Kursbevis

Kontakt og bestilling

For avtale eller henvendelser, kontakt fagleder Sanjar Botoon:

 • Epost: sanjar@nomkus.no
 • Telefon: 457 31 368