Samfunnskunnskap for voksne

November - Desember 2021

Samfunnskunnskap med to-språklige lærere – dialogbasert nettundervisning spesialdesignet for voksne innvandrere.

Nomkus tilbyr samfunnskunnskap med to-språklig lærer via zoom og teams på en rekke språk. Undervisningen følger læreplanen «Samfunnskunnskap for voksne innvandrere» (2021)

Den pedagogiske tilnærmingen skal omfatte formidling, dialog og variert bearbeiding av innholdet. Undervisningen følger Kompetanse Norge sin veileder og læreplan, og skal så langt det lar seg gjøre tilpasses den enkelte students forkunnskaper og forutsetninger for læring.

Læreplanen beskriver formål, innhold og mål for opplæring i 75 timer samfunnskunnskap, og består av følgende emner:

Varighet: 25 timer

Temaer som dekkes:

• Utdanning og skole

• Arbeidsliv

• Kritisk tenkning og digital dømmekraft

Varighet: 25 timer

• Ny i Norge

• Familieliv

• Fritid

• Helse

• Økonomi

• Retten til et fritt og selvstendig liv

Varighet: 25 timer

• Dette er Norge

• Historie

• Menneskerettigheter og demokrati

• Bærekraft

Kompetanse

Våre to-språklige lærere har utdanning på bachelor- og masternivå og lang erfaring med undervisning og veiledning av minoritetsspråklige.

Selv om det meste av undervisningen foregår på morsmål, vil kursdeltakerne lære viktige begreper og ord på norsk, som også vil forberede dem til å ta prøven på norsk, – eventuelt statsborgerskapsprøven.

Merk: Nomkus har ikke søkt om godkjenning fra Kompetanse Norge, og kan ikke godkjenne deltakelse i NIR eller melde deltakere opp til eller gjennomføre den formelle prøven.

Dette kurset forbereder kursdeltakerne til prøven. Vi har svært gode resultater å vise til fra tidligere gjennomførte to-språklige kurs i samfunnskunnskap (50t) da samtlige av studentene som har deltatt har bestått prøven med første forsøk. Vi kan selvsagt ikke gi noen garantier for den enkelte, da egeninnsats er avgjørende for å oppnå gode resultater.

Ansvarsfordeling

For å kunne gi et godt helhetlig tilbud til kursdeltakerne, ønsker vi et nært samarbeid med Voksenopplæringen gjennom hele kursforløpet. Under her finner dere forslag til ansvarsfordeling mellom Voksenopplæringen og Nomkus.

NOMKUS

VOKSENOPPLÆRINGEN

Prisliste

Kr. 3800,-

Per enkeltperson per modul

Kr. 35.000,-

Per gruppe (opp til 15 deltakere) per modul

Det gis prisreduksjon ved kjøp av hele programmet (75t). Kontakt oss gjerne for en avtale.

Registrering av fremmøte

Kunnskapsprøve og evaluering

Kursbevis

Kurskalender 2021

Nedenfor finner dere datoer for 2021 og oppstartsdatoer for 2022. Kursene holdes på arabisk og dari.

Behov for andre språk?

Vi kan sette opp kurs på kinyarwanda, juba-arabisk, kiswahili, tyrkisk, tigrinija, persisk, spansk, sorani, engelsk, med flere.

Det er også mulig å avtale undervisning på kveld.

For avtale, kontakt fagleder Sanjar Botoon:

sanjar@nomkus.no

Kontakt og bestilling

Kontaktinformasjon for bestilling og andre henvendelser:

sanjar@nomkus.no

Ring oss på +47 457 31 368