Kulturtolk

Nomkus sine kulturtolker har en solid forståelse innen ordforråd og språk både fra det norske samfunn og fra deres eget samfunn. 

Hva er kulturtolking?

Språktolking er hjelpsomt for å oversette hva som blir sagt, men noen ganger er formidling av den kulturelle konteksten i samtalen viktigere enn selve ordene.


LAST NED BROSJYRE

Fordeler ved kulturtolking

Kulturtolking kan være konfliktdempende og tillitsbyggende ved at en får en åpen kommunikasjonslinje i tolkeprosessen, der alle parter blir forstått og ivaretatt.

Kulturkompetanse

Nomkus sine kulturtolker har en sterk og solid ordforankring både i det norske kultursamfunnet og i hjemlandets.

Kontaktskjema

[wpforms id=”1184″ title=”false” description=”false”]

Hastebestilling? Kontakt oss via telefon eller SMS (nummer ligger nederst på Kontakt Oss-siden).