Om Oss

Nomkus: Norges Multikulturelle Senter. Etablert i 2018. Du finner oss i Kvinesdal og i Kristiansand!

HVEM VI ER

Norges Multikulturelle Senter

Vi lever i et stadig voksende og flerkulturelt samfunn, og teamet hos Norges Multikulturelle Senter (NOMKUS) elsker kultur!

Norges Multikulturelle Senter er et multikulturelt team som tilbyr kurs, nettbasert undervisning, seminarer, forelesninger og tolketjenester, med integrering som fagfelt.

Oppdragserklæring

Visjon og verdier

Sammen kan vi gjøre forskjell

Gjennom Norges Multikulturelle Senter ønsker vi, nærmere 80 personer, å vise den positive siden av mangfold. Vårt arbeid bygger på FNs menneskerettigheter, og i henhold til våre felles verdier om likhet, empati og respekt.

Vi ønsker å være en møteplass som bygger broer mellom ulike miljøer, og som representerer det virkelige bildet i innvandringsdebatten: Engasjerte vennlige mennesker som er en stor ressurs for landet vårt, og hjelper nye som vil være like, uavhengig av politisk standpunkt, religiøs tilhørighet, etnisitet og slikt.

Livestreaming av integreringskurs fra Nomkus: Norges Multikulturelle Senter

KVINESDAL + KRISTIANSAND

Besøk oss på Sørlandet!

Norges Multikulturelle Senter er basert på Sørlandet i Norge. Vi leverer kurs, tolk og andre tjenester til kommuner over hele landet!

Hovedkontoret vårt ligger i nydelige Kvinesdal, og vi har også et tilleggskontor i flotte Kristiansand.

OM GRÜNDEREN

Melinda Kvinlaug

Jeg er født i Norge, og vokste opp i Kvinesdal. Siden 2001 har jeg hatt gleden av å ha en jobb hvor jeg kan møte nye mennesker som kommer til landet vårt. Jeg har jobbet som mottaksleder, returkonsulent, informasjons- og oppgjørsleder mm.

I perioden 2011-2013 var jeg så heldig å bli inkludert i Innovasjon Norges mentorprogram for bedriftsetablering, Kvinnovasjon Sørlandet sammen med 20 andre kvinnelige gründere i Agder, kombinert med et studium i Karriereveiledning mot etablering av egen bedrift. Fra enkeltpersonforetak, til Melinda Gateway AS, til Norges Multikulturelle Senter AS. Alt handler om integrering, og å hjelpe nykommere til landet vårt til å finne et godt sted å høre til her.

På Nomkus jobber jeg som daglig leder. Min jobb handler i hovedsak om å organisere og formidle den unike faglige kompetansen og erfaringen våre ansatte besitter. Ellers har jeg overordnet ansvar for den daglige driften, personal, HMS og er kontaktperson for våre støttespillere, samarbeidspartnere, kunder og oppdragsgivere.

Som tidligere kommune- og fylkespolitiker vet jeg hvor viktig det er for samfunnet at vi får brukt kompetansen og erfaringen til de som kommer til landet vårt som asylsøkere og flyktninger. Og som tidligere resepsjonist vet jeg hvor viktig det er at de som kommer hit kan bidra og få anerkjennelse for egen innsats. Det flerkulturelle Norge kan være en formidabel ressurs for landet vårt.

Melinda Kvinlaug: grunnlegger av Norges Multikulturelle Senter

TELEFON

Ring Oss

+47 48297890

E-POST

Vi svarer kjapt

Nå rådgiverne våre direkte

E-POST

Melinda Kvinlaug

E-POST

Sanjar Botoon

E-POST

Carol Mekhail

E-POST

Mohammad Al-Abtah