Visjon og verdier

Mangfold og tilhørighet

Gjennom Norges Multikulturelle Senter ønsker vi, nær 80 personer, å vise frem den positive siden av mangfold. Vi jobber etter FNs menneskerettigheter, og etter våre felles verdier likeverd, empati og respekt.

Vi ønsker å være en møteplass som bygger broer mellom ulike miljøer, og representerer det reelle bildet i innvandringsdebatten: Engasjerte vennlige mennesker som er en stor ressurs for landet vårt, og hjelper nye som kommer å bli det samme, uavhengig av politisk ståsted, religiøs tilhørighet, etnisitet, og mer.

Digital undervisning

Det eksisterer per i dag mye god tilgjengelig informasjon og det gjøres et solid arbeid innenfor ulike instanser som møter personer som kommer til landet. I lokalsamfunnet opplever vi dette innenfor blant annet skoleverket, helse, politi, asylmottak, flyktningetjeneste og næringsliv.

Vi ønsker å være en del av dette arbeidet, og bidra til å samle denne kompetansen og gjøre den digitalt tilgjengelig.

Vi tilbyr for øyeblikket livestreaming av kurs, og i 2022 lanserer vi også en digital læreportal med forhåndsinnspilte kurs.