Assistert Retur

Informasjon og bistand til hjemreise

Ikke alle får opphold i Norge. Vi kjenner ikke din situasjon, men vi vet at det kan være vanskelig å leve og bo i Norge uten lovlig opphold. 

Hvis du ønsker mer informasjon om assistert frivillig retur og hvilke muligheter du har, kom og snakk med oss.

Det er trygt å snakke med oss

Våre ansatte snakker flere språk, og du kan også få en tolk dersom du trenger det.

Vi har taushetsplikt og ingen får vite at du har snakket med oss. Du trenger ikke engang gi oss ditt navn hvis ikke du selv ønsker det.

Taushetsplikt • Tolk tilgjengelig • Anonym samtale

Veien fremover

Det kan være vanskelig å tenke klart og fokusere på fremtiden når man opplever mye motgang. Noen ganger kan det hjelpe å ha noen å snakke med. Man har mange tanker i hodet på en gang.

Det er ditt liv, og valgene du tar må også være dine. Våre veiledere kan derfor ikke gi deg råd om hva du bør gjøre, men vi kan gi deg god informasjon for at du får klarnet tankene dine, og gjøre det enklere for deg å selv bestemme. Vår oppgave er kun å gi deg best mulig informasjon for at du selv skal kunne ta det beste valget for din fremtid.

Vi håper å høre fra deg. Du vil bli møtt med respekt og forståelse. Kontakt Melinda eller en av våre veiledere for å avtale et møte.

Lær mer om retur:

På UDIs side for assistert retur kan du se hvilke ordninger som gjelder for ditt hjemland:

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt med oss for å avtale et møte. Vi har taushetsplikt og samtalen vil holdes anonymt.