Norges Multikulturelle Senter: Om Oss

Åpningsfest av Norges Multikulturelle Senter. 25. mai 2018, Kvinesdal. Video av Khosar Heh.

25. mai 2018 holdt samlet vi venner, samarbeidspartnere og supportere til åpningsfest og nylansering av Norges Multikulturelle Senter. Festen fant sted i Kvinesdal Kulturhus. Vår flotte venn og regissør Khosar Heh kom senere innom med denne fantastiske videoen fra arrangementet!


Så du etter kontaktinformasjon? Kontakt oss her!


Norges Multikulturelle Senter bygger på FN sine menneskerettigheter. Vi er et multikulturelt team som tilbyr kurs, tolketjenester, nettundervisning, seminarer og foredrag, med integrering som fagfelt. 

Vi lever i et stadig voksende og multikulturelt samfunn. Teamet hos Norges Multikulturelle Senter elsker kultur! 


TILHØRIGHET I OG KJÆRLIGHET FOR NORGE

 

Et felles ønske om tilhørighet

Norges Multikulturelle Senter bygger på FN sine menneskerettigheter. Vi er et multinasjonalt team med stor variasjon i bakgrunn av fag, erfaring, yrkesområde, land, alder, religiøs tilknytning og politisk ståsted. Felles har vi et genuint ønske om at tilflyttere skal finne en god tilhørighet i Norge, og bli glad i landet vårt.

Oppnå aksept og respekt

For å få en god forståelse av hvordan man kan oppnå aksept og respekt i Norge, trenger vi informasjon og kunnskap. I alle kulturer finnes det en del usynlige regler som må følges. Teamet hos Norges Multikulturelle Senter underviser i sosiale koder, kultur, verdisyn, system og lover i Norge.

Balanse

Det handler om å finne en god balanse mellom begge kultursamfunn, om å være stolt av og ta vare på egne verdier, -samtidig som en tilpasser seg det norske samfunnet og våre verdier og lover.

Framtid og fred

Vi elsker landet vårt: Naturen, friheten, demokratiet, likeverdet, likestillingen, systemet, respekten, rettferdigheten, tilliten, omsorgen og tryggheten. Vårt arbeid og visjon handler om at alle vi som utgjør det multikulturelle samfunnet sammen skal bygge videre på disse fellesverdiene. Som ett folk og en nasjon har vi et felles ansvar for å ta vare på landet vårt, og sørge for at våre barn og barnebarn skal få vokse opp i et land med kjærlighet og fred.


 

NORGES MULTIKULTURELLE SENTER: ET MULTIKULTURELT TEAM!

 

Nomkus-teamet

Norges Multikulturelle Senter er et multikulturelt team som tilbyr kurs, seminarer og foredrag, nettundervisning og tolketjenester, - med integrering som fagfelt. Teamet hos Norges Multikulturelle Senter består av personer fra 39 land, i en alder mellom 18-83 år. Vi består av et mangfold av fagkunnskap, erfaring, trossyn, og politisk tilhørighet.

Beliggenhet

Vårt hovedkontor ligger i Kvinesdal, en liten og energisk kommune på Sørlandet i Norge. Våre inspirerende og dedikerte kursholdere, foredragsholdere og tolker reiser rundt om i hele landet for å formidle informasjon på en jordnær, letthjertet og innovativ måte.


 

HÅND I HÅND: KUNNSKAP OG KULTURFORSTÅELSE

Kulturforståelse kan gjøre under i en integreringsprosess, og kan kultivere en følelse av tilhørighet i lokalsamfunnet. Vi jobber for å fostre kunnskap og videreutvikle kulturforståelse, både i retning av mennesker som kommer til Norge, og av nordmenn som imøtekommere. 


Takk for at du besøker oss hos Nomkus.no. Vi håper å høre fra deg!

Med vennlig hilsen,
Teamet hos Nomkus: Norges Multikulturelle Senter