Morsmålslærere

Er du rektor på en skole som har minoritetsspråklige elever med behov for opplæring i morsmålet, og/eller tospråklig fag opplæring, eller er du barnehagesjef i en barnehage med minoritetsspråklige barn?

Fargelagte fargeleggingsark spredt ut over et bord.

Norges Multikulturelle Senter (Nomkus) tilbyr en fleksibel og tilpasset morsmålsopplæring for dine minoritetsspråklige elever/studenter/barn til en rimelig pris.

Vi tilbyr kvalifiserte morsmålslærere på flere språk. Ved å ta i bruk denne tjenesten fra oss, fremfor å ansette en person, tar vi ansvar for å levere lærere på de språkene som til enhver tid er aktuelle utfra skolens og elevenes behov.

To barnehender som fargelegger et fargeleggingsark.

Nomkus har velerfarte assistentlærere, foredragsholdere og tolker på mer enn 40 språk, som kan gjennomføre undervisning på morsmålet på en kulturelt forståelig måte. 

Morsmålslærerne våre kan også bistå med oversettelser og foreldresamarbeid.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt for å høre mer om tilbudet, eller hvis du ønsker å diskutere et oppdrag:

  • Telefon: 482 97 890
  • Epost: melinda@nomkus.no

Henvendelsesskjema for bestilling av morsmålslærer og/eller morsmålsassistent

For eksempel språk, datoer/ukedager, fag, aldersgruppe for eleven(e), m.m.
Nomkus sin Personvernspolise er tilgjengelig via nomkus.com/personvern