Sommerkurs for deltakere i introduksjonsprogrammet

SOMMERKURS

TILBUD OM DIGITAL GJENNOMFØRING AV INTROKURS I FERIEUKENE 2023

ET UNIKT UNDERVISNINGSPROGRAM SOM ER TILPASSET INFORMASJONSBEHOVET
TIL FLYKTNINGER SOM DELTAR I KOMMUNENES INTRODUKSJONSPROGRAM 2023

Kultursensitiv kunnskapsbasert undervisning på flere språk
• BÆREKRAFTIG OG INNOVATIVT
• LIVESTREAMING OG DIALOGBASERT
▪ REGISTRERING AV FREMMØTE
• FAGLIG OG ERFARINGSBASERT
• KUNNSKAPSTEST, KURSBEVIS, EVALUERING
Programmet er utviklet i samarbeid med NAV Integreringstjeneste i flere kommuner og er utformet
som et verktøy for ansatte som jobber med bosatte flyktninger som deltar i introduksjons-
programmet.

Norges Multikulturelle Senter jobber med undervisning og veiledning for personer i ulike faser av
integrerings- og reintegreringsprosessen. Selskapet har mange års erfaring med gjennomføring av
kurs i ferieukene og tilsvarende erfaring med digitale læremidler. De fleste av våre ansatte har selv
kommet til Norge som flyktninger. De har gjennomført introduksjonsprogram og lykkes med egen
integrering i Norge. I tillegg til fagkunnskap på bachelor og masternivå, så besitter de en verdifull
flerkulturell erfaring og identitet som kan gjøre tilpasningen til det norske samfunnet lettere for de
som er nye her.
Språk: Norsk, arabisk, kiswahili, tigrinija, dari, kinyarwanda, ukrainsk/russisk
Norsk språk så følger man oppsettet på hjemmesiden. Her anbefales at man bruker
mer tid til oppgaveløsning og refleksjoner, siden de kommer raskere gjennom det.

Språk som ikke inngår i basispakken kan kjøpes etter avtale.

Tidsperiode:
Sommer- og høstintro 2023

Tidsramme:
Kl. 09-15 ukedager, med hjemmeoppgaver tilsvarende 1,5 timer.

Innhold:
Kompetanseheving gjennom en grundig innføring i norske verdier, kultur og system,
som bidrar til ansvarliggjøring, økt mestringsevne og kvalifiserer til arbeidsliv og en god integrering.
Programmet er oppgradert i tråd med Integreringslov 2020, og flere av de tverrfaglige temaene
inngår i undervisningen.

Metode:
Kultursensitiv karriereveiledning med elementer fra traumebevisst omsorg og MI-
metoden. Programmet veksler mellom livestreaming, film, oppgaver, praktiske aktiviteter og teori.
Relevante fagpersoner innen hvert tema bidrar i kursutvikling og gjennomføring.

Funksjonalitet:
Deltakerne kan følge programmet hjemmefra. Programmet skal på alle tekniske
enheter, men vi anbefaler PC eller Ipad. Funksjonell og enkel pålogging. Kursdeltakerne kan følge
kurset hjemmefra eller i klasserom. For klasseromsundervisning anbefaler vi at kursdeltakerne deles
inn etter språk, slik at man kan følge på storskjerm. Supporttelefon er betjent gjennom hele kurset,
der vi er tilgjengelige for kursdeltakere og ansatte. Kursdeltakere kan få support på de språk som
inngår i kurset dersom de trenger hjelp til pålogging eller registrering av oppmøte. Pålogging skjer via
vår nettside www.nomkus.no Det skal ikke kreve datakunnskaper å delta, men noen vil kanskje ha
behov for støtte første dag.

Nå våre rådgivere direkte...

RING OSS

Melinda: +47 482 97 890

Sanjar: +47 457 31 368

Therese: +47 476 54 164

SEND OSS EN E-POST

melinda@nomkus.no

sanjar@nomkus.no

therese@nomkus.no