Vinterintro for deltakere i introduksjonsprogrammet

DIGITALT INTROKURS FRA NOMKUS

NOMKUS holder digitale introkurs i vinterferien, sommerferien og høstferien 2024. Vårt neste kurs har oppstart i vinterferien (uke 8-10) og vi tar nå i mot bestilling.

Bestill hos Melinda:

 • Tlf. +47 482 97 890
 • Epost: melinda@nomkus.no

KURSINFO

Kultursensitiv kunnskapsbasert undervisning på flere språk

 • BÆREKRAFTIG OG INNOVATIVT
 • LIVESTREAMING OG DIALOGBASERT
 • REGISTRERING AV FREMMØTE
 • FAGLIG OG ERFARINGSBASERT
 • KUNNSKAPSTEST, KURSBEVIS, EVALUERING

Nomkus tilbyr en unik digital gjennomføring av introduksjonskurs i ferieukene 2023 og 2024. Undervisningsprogrammet vårt er tilpasset informasjonsbehovet til flyktninger som deltar i kommunenes introduksjonsprogram. Kurset leveres på flere språk via live tolk, og deltakere har mulighet til å stille spørsmål etter hver eneste forelesning.

Vi vurderer og oppdaterer kursinnholdet vårt hver sesong for å passe på at alt innhold er relevant og nyttig.

Programmet er utviklet i samarbeid med NAV Integreringstjeneste i flere kommuner og er utformet som et verktøy for ansatte som jobber med bosatte flyktninger som deltar i introduksjons-programmet.

Norges Multikulturelle Senter jobber med undervisning og veiledning for personer i ulike faser av integrerings- og reintegreringsprosessen. Selskapet har mange års erfaring med gjennomføring av kurs i ferieukene og tilsvarende erfaring med digitale læremidler. De fleste av våre ansatte har selv kommet til Norge som flyktninger. De har gjennomført introduksjonsprogram og lykkes med egen integrering i Norge. I tillegg til fagkunnskap på bachelor og masternivå, så besitter de en verdifull flerkulturell erfaring og identitet som kan gjøre tilpasningen til det norske samfunnet lettere for de som er nye her.

GDPR & PERSONVERN

Kursplatformen vår er spesialutviklet for å beskytte deltakeres personopplysninger. Dette gjør vi på to enkle måter:

 1. Vi samler inn så lite informasjon som mulig.
  • Deltakere kan logge inn med en lenke og passord. Hver deltaker bruker samme lenke og passord, og ingen av disse er tilknyttet en brukerkonto.
  • Ved å unngå brukerkontoer, så unngår vi også oppsamling og lagring av unødvendig personlig informasjon.
 2. Oppmøte blir registrert via et enkelt oppmøteskjema.
  1. Ved å logge oppmøte via et skjema istedenfor brukerkontoer, så kan vi raskt slette all denne informasjonen fra nettsiden vår så snart kurset er ferdig. Enkelt og greit!

ORGANISERING

PRISER

SPRÅK

NORSK • ARABISK • KISWAHILI • TIGRINJA • DARI • KINYARWANDA • UKRAINSK & RUSSISK

Språk som ikke inngår i basispakken kan kjøpes etter avtale, men må bestilles på forhånd.

TIDSPERIODE

Sommer- og høstintro 2023

TIDSRAMME

Kl. 09-15 ukedager, med hjemmeoppgaver tilsvarende 1,5 timer.

1-14 DELTAKERE:
1500,- per deltaker per uke

15-19 DELTAKERE:
22.000,- per uke

20-29 DELTAKERE:
30.000,- per uke

30-39 DELTAKERE:
42.500,- per uke

40-49 DELTAKERE:
58.000,- per uke

50-69 DELTAKERE:
74.000,- per uke

70-89 DELTAKERE:
95.000,- per uke

90-150 DELTAKERE:
125.000,- per uke

150-200 DELTAKERE:
185.000,- per uke

HVORDAN FUNGERER KURSET?

INNHOLD

Deltakerne kan følge programmet hjemmefra. Programmet skal på alle tekniske enheter, men vi anbefaler PC eller nettbrett. Vi tilbyr en funksjonell og enkel pålogging: deltakere trenger kun en lenke og passord.

Kursdeltakerne kan følge kurset hjemmefra eller i klasserom. For klasseromsundervisning anbefaler vi at kursdeltakerne deles inn etter språk, slik at man kan følge på storskjerm. Supporttelefon er betjent gjennom hele kurset, der vi er tilgjengelige for kursdeltakere og ansatte.

Kursdeltakere kan få support på de språk som inngår i kurset dersom de trenger hjelp til pålogging eller registrering av oppmøte. Pålogging skjer via vår nettside www.nomkus.no Det skal ikke kreve datakunnskaper å delta, men noen vil kanskje ha behov for støtte første dag.

METODE

Kultursensitiv karriereveiledning med elementer fra traumebevisst omsorg og MI-metoden. Programmet veksler mellom livestreaming, film, oppgaver, praktiske aktiviteter og teori. Relevante fagpersoner innen hvert tema bidrar i kursutvikling og gjennomføring.

Kompetanseheving gjennom en grundig innføring i norske verdier, kultur og system, som bidrar til ansvarliggjøring, økt mestringsevne og kvalifiserer til arbeidsliv og en god integrering. Programmet er oppgradert i tråd med Integreringsloven 2020, og flere av de tverrfaglige temaene inngår i undervisningen.

Nå våre rådgivere direkte...

RING OSS

+47 482 97 890

SEND OSS EN E-POST

melinda@nomkus.no

sanjar@nomkus.no

therese@nomkus.no