Livsmestring i et nytt land

Hei og hjertelig velkommen til kurs i livsmestring! Vi gleder oss til et spennende opplegg.

Velg dag:

Livsmestring i et nytt land: et digitalt informasjonskurs fra Norges Multikulturelle Senter. Bestill i dag via kurs@nomkus.no