مرکز چند فرهنگی نروژ: در باره ما

 


به تاریخ 25 مه سال 2018 میلادی برای افتتاح و راه اندازی جدید مرکز چند فرهنگی نروژ با جمعی از دوستان، همکاران و حمایتگران خویش یک جا با هم جمع شدیم. 

مراسم در مرکز فرهنگی کوینسدال برگزار شد. دوست و مدیر خوب ما خوسار هه بعدا با ویدیوی عالی از مراسم تشریف آورد.


 

مرکز چند فرنگی نروژ بر اساس حقوق بشر سازمان ملل بنا گردیده است. ما یک تیم چند فرهنگی بوده کورس و خدمات ترجمانی، آموزش اینترنتی، سمینار و سخنرانی های علمی با در نظر داشت ادغام به عنوان بخش اصلی کاری خود ارائه می کنیم.

ما در یک جامعه رو به انکشاف و چند فرهنگی زندگی می کنیم. تیمی که در مرکز چند فرهنگی نروژ کار می کند، فرهنگ را دوست دارد.


وابستگی به نروژ و عشق ورزی  برای نروژ

 

یک آرزوی مشترک در وابستگی

مرکز چند فرهنگی نروژ بر اساس حقوق بشر سازمان ملل بنا گردیده است. ما یک تیم چند ملته بوده و متشکل از یک تنوع بزرگ از لحاظ سابقه کاری، تجربه، ساحه مسلک، کشور، سن، وابستگی های دینی و سیاسی می باشیم. آرزوی مشترک ما این است که تازه واردان به نروژ وابستگی خوب پیدا کرده و در کشور ما خود را خوش احساس کنند.

مورد پذیرش قرار گرفتن  و احترام به دست آوردن

برای این که در نروژ چگونه می توان بهتر مورد پذیرش مردم قرار گرفت و احترام به دست آورد، ما به یک سلسله اطلاعات و دانش نیاز داریم. در تمام فرهنگ ها بعضی قواعد نامرئی وجود دارند که باید از آنها پیروی کرد. تیمی که در مرکز چند فرهنگی نروژ است کد های اجتماعی، فرهنگی، ارزشی، سیستم و قوانین نروژ را تدریس می نماید.

تعادل

تعادل خوب بین هر دو جامعه و فرهنگ پیدا شده و از ارزشهای فرهنگی خود حمایت نموده و مفتخر آن باشند. همزمان به ارزشهای فرهنگی و قوانین جامعه ما نیز احترام نموده و خود را به آن وفق دهند.

آینده و صلح

ما کشور خود را دوست داریم: طبیعت، آزادی، دموکراسی، برابری، مساوات، احترام، عدالت، نظام، اعتماد، سیستم  مراقبت از سالمندان و امنیت آن را. ما به مثابه تشکیل دهندگان بخشی از این جامعه چند فرهنگی وظیفه و برنامه ما قسمی است که این ارزش های مشترک را بیشتر تقویت خواهیم کرد. مسئولیت مشترک ما به مثابه یک ملت واحد حمایت از کشور خود بوده تا کودکان و نسل های آینده ما با عشق ورزی در یک کشور امن بزرگ شوند.


 

مرکز چند فرهنگی نروژ: یک تیم چند فرهنگی

 

تیم مرکز چند فرهنگی نروژ

مرکز چند فرهنگی نروژ متشکل از یک تیم چند فرهنگی بوده و در عرصه های آموزش، ارائه سمینارها، سخنرانی های علمی، آموزش اینترنتی و خدمات ترجمانی با در نظر داشت ادغام به عنوان بخش اصلی کاری خود فعالیت می کند. تیم مرکز چند فرهنگی نروژ از 39 کشور بوده و عمر اعضای آن بین 18 و 83 سال می باشد. ما متشکل از یک تنوع بزرگ هستیم که دربرگیرنده  دانش حرفه ای، تجربه، وابستگی های مختلف سیاسی و دینی می باشد.  

موقعیت

دفتر اصلی ما در کوینسدال، یک شهرداری کوچک و پرجنب و جوش جنوب نروژ، موقعیت دارد. مدرسین، برگزار کنندگان کورس و مترجمین متعهد و الهام آور ما برای ارائه کورس های آموزشی و انتقال اطلاع به یک شیوه واقع بینانه، مبتکرانه و آرام به تمام نقاط کشور سفر می نمایند.


 

دست به دست: دانش و درک واقعیت فرهنگی

درک واقعیت فرهنگی در جریان روند ادغام می تواند احساس وابستگی را در جامعه محلی به وجود آورد. ما برای ارتقای دانش و توسعه درک واقعیت فرهنگی برای مهاجرین نروژ و همچنان برای نروژی ها به عنوان میزبانان ایشان کار می کنیم.


متشکریم از اینکه از وب سایت (nomkus.no) ما دیدن نمودید. امید است از شما چیزی بشنویم!

با ابراز سپاس و احترام،

 تیم مرکز چند فرهنگی نروژ