دورة اللغة النرويجية فلاش | مركز النرويج متعدد الثقافات

Are you in need of improving your Norwegian at B2 level or adapt your vocabulary and Norwegian language skills to your job? Our Norwegian flash courses might be just what you need!

Flash courses in Norwegian from Norway's Centre of Multiculture are available in two levels:

 

Intermediate Norwegian for work and social events

Our flash course in intermediate Norwegian (intensivkurs i arbeidsnorsk) has been developed for those who wish to improve their language skills in regards to work conversations and social events. 

 

Advanced Norwegian for B2 level

Our flash course in intermediate Norwegian (intensivkurs i avansert norsk) has been developed for those who wish to improve their language skills in preparation of the B2 test.

The course fee includes one follow-up day per week per agreement in a limited period after the course ends.

 

Time, place and duration

Course dates: five days (November 26th – 30th)

Duration: 9am - 1pm (Advanced Course) / 5pm - 9pm (Intermediate Course)

Registration deadline: November 18th (the course will only run if we reach the minimum participant requirement)  

Place: Kvinesdal Kommune, Vest-Agder. We will send you information about the venue closer to the course start date.

Course fees: 1500 NOK per participant.

All registered participants will receive an email with further information on November 19th.

 

Registration

The advanced course will be held in Kvinesdal, Vest-Agder from November 26th until November 30th, 9am to 1pm every day. The intermediate course will be held on the same dates from 5pm + 9pm every day. You can register as a participant using the form below.

Looking to sign up a group of participants, or possibly arranging a private workshop for your organisation? Please get in touch by emailing us at post@nomkus.no.

Du vil bli kontaktet av et medlem av Nomkus-teamet med informasjon om sted og betaling :)
Hvilket kurs vil du melde deg på?
Ved å trykke "Jeg Godtar" aksepterer du at en representant fra Norges Multikulturelle Senter kan kontakte deg angående din påmelding til intensivkurs i norsk via din angitte epost-adresse.