DesignMEG

En økende grad av ansatte innen renhold, helse- og omsorgstjenester er i dag minoritetsspråklige. I deres arbeidssituasjon kan de få problemer, og møte utfordringer, med å forstå og gjøre seg forstått, både på uttale og ikke-verbal kommunikasjon. Dette kan bidra til å skape usikkerhet på arbeidsplassen, og igjen påvirke arbeidsmiljø, inkludert egen trivsel og mestring.

DesignMEG

DesignMEG er et innovativt, effektivt og intensivt kursprogram for minoritetsspråklig ansatte innen renhold, helse- og omsorgstjenester. Her får den enkelte forbedre sin egen uttale og kulturforståelse og dermed bygge tilhørighet, trygghet og identitet på arbeidsplassen.

Praktisk informasjon

Kurset gjennomføres digitalt med kursholder, og går over 2-3 dager i løpet av en 3-ukers periode. Fysiske kurs kan avtales etter behov, og så lenge pandemitiltakene tillater dette.

Før kurset starter, testes alle deltakere i en uttale- og kulturforståelsestest slik at innholdet i kurset kan tilpasses hver deltakers individuelle nivå. Informasjon om innholdet, og hvordan vi jobber sammen for å sikre best mulige resultater, vil bli gitt til alle deltakere og deres ledere før kursoppstart.

Siste kursdag testes deltakerne igjen for å måle utviklingen de har hatt i kurstiden. Et par måneder etter avsluttet kurs tas en siste test i uttale for å måle uttaleprogresjonen til deltakerne. Det er mulig å booke kurs her hos nomkus.com, samt hos SpeechDesigners hjemmeside.