Introkurs | Tigrinya

እንቋዕ ናብ ኮርስ ካብ ኖምኩስ ብደሓን መጻእኩም! መሳጢ መደብ ክመጽእ ብሃንቀውታ ንጽበ።

ተርጓሚኻ ንምስማዕ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ቁልፊ ጠውቕ።

ቋንቋ ምቕያር

ኣስተምህሮ

Velkommen til Dag 2! I dagens første leksjon utforsker vi psykisk helse.

ንምጅማር ነታ ኣብ ታሕቲ ዘላ ቪሲኣር (▶) ንጽቀጥ፤

ናይ ኣስተንትኖ ምደባ

Hva er viktige signaler på at man bør oppsøke lege for psykisk helsehjelp?

Navn / Full name:
Skriv inn ditt navn... / Type in your full name...
Field is required!
Field is required!
Velg din kommune:
Oppmøtet ditt vil bli sendt til kommunen du velger, så pass på å velge riktig. Your attendance will be sent to the municipality you select, so make sure you select the right one.
 • - select a option -
 • Alvdal
 • Balsfjotf
 • Lier
 • Sauda
 • Asker
 • Bergen
 • Røros
 • Lister
 • Stavanger
 • Larvik
 • Tromsø
 • Alstahaug
 • Surdadal
 • Tysnes
 • Tolga
 • Stord
 • Senja
 • Suldal
 • Kristiansand
 • Lindesnes
 • Farsund
 • Kvinesdal
 • Flekkefjord
 • Lund
 • Lyngdal
 • Audnedal
 • Hægebostad
 • Bergen
 • Osterøy
 • Egersund
 • Hamarøy
 • Rennebu
 • Meråker
 • Surnadal
 • Sunfjord
 • Drangedal
- select a option -
Field is required!
Field is required!
Skriv inn ditt svar:
Skriv inn svar på refleksjonsoppgaven her
Field is required!
Field is required!
Personlig informasjon
Ved å krysse av "Jeg forstår" inn dette skjemaet, så godtar jeg at Nomkus behandler og videresender informasjonen min til min arrangør eller organisasjon (f.eks. NAV eller kommune)
Field is required!
Oi sann! Noe gikk feil. Sjekk at du har fylt inn alle felt riktig, og prøv igjen.

ኣብዚ ዕማም ን15-20 ደቓይቕ ስራሕ። ኣጸቢቕካ ሕሰብ እሞ መልስኻ ጽሓፍ ምእንቲ ኣብ ህይወት ዝያዳ ምሳኻ ክትወስዶ ትኽእል። ኣብ ከባቢኻ ካልኦት ሰባት እንተሃልዮምኻ፡ ነቲ ዕማም ብጉጅለ ክትዛተየሉ ናጻ ትኸውን።

ንዝቕጽል ኣስተምህሮ ድሉዋት ዲኹም? ኣብ ታሕቲ “ቀፃሊ” ንጽቀጥ፤

ንምጅማር ነታ ኣብ ታሕቲ ዘላ ቪሲኣር (▶) ንጽቀጥ፤

ናይ ኣስተንትኖ ምደባ

Besøk Røde Kors sin hjemmeside og les foreldreguiden deres.

Navn / Full name:
Skriv inn ditt navn... / Type in your full name...
Field is required!
Field is required!
Velg din kommune:
Oppmøtet ditt vil bli sendt til kommunen du velger, så pass på å velge riktig. Your attendance will be sent to the municipality you select, so make sure you select the right one.
 • - select a option -
 • Alvdal
 • Balsfjotf
 • Lier
 • Sauda
 • Asker
 • Bergen
 • Røros
 • Lister
 • Stavanger
 • Larvik
 • Tromsø
 • Alstahaug
 • Surdadal
 • Tysnes
 • Tolga
 • Stord
 • Senja
 • Suldal
 • Kristiansand
 • Lindesnes
 • Farsund
 • Kvinesdal
 • Flekkefjord
 • Lund
 • Lyngdal
 • Audnedal
 • Hægebostad
 • Bergen
 • Osterøy
 • Egersund
 • Hamarøy
 • Rennebu
 • Meråker
 • Surnadal
 • Sunfjord
 • Drangedal
- select a option -
Field is required!
Field is required!
Skriv inn ditt svar:
Skriv inn svar på refleksjonsoppgaven her
Field is required!
Field is required!
Personlig informasjon
Ved å krysse av "Jeg forstår" inn dette skjemaet, så godtar jeg at Nomkus behandler og videresender informasjonen min til min arrangør eller organisasjon (f.eks. NAV eller kommune)
Field is required!
Oi sann! Noe gikk feil. Sjekk at du har fylt inn alle felt riktig, og prøv igjen.

ኣብዚ ዕማም ንኣስታት 1000 ዓመት ስራሕ። 15 ደቒቕ። ኣጸቢቕካ ሕሰብ እሞ መልስኻ ጽሓፍ ምእንቲ ኣብ ህይወት ዝያዳ ምሳኻ ክትወስዶ ትኽእል። ኣብ ከባቢኻ ካልኦት ሰባት እንተሃልዮምኻ፡ ነቲ ዕማም ብጉጅለ ክትዛተየሉ ናጻ ትኸውን።

ንዝቕጽል ኣስተምህሮ ድሉዋት ዲኹም? ኣብ ታሕቲ “ቀፃሊ” ንጽቀጥ፤

ንምጅማር ነታ ኣብ ታሕቲ ዘላ ቪሲኣር (▶) ንጽቀጥ፤

ናይ ኣስተንትኖ ምደባ

Hvordan kan du selv ta ansvar for din egen helse? Og hva kan du gjøre for å forbedre eller opprettholde din egen helse?

Navn / Full name:
Skriv inn ditt navn... / Type in your full name...
Field is required!
Field is required!
Velg din kommune:
Oppmøtet ditt vil bli sendt til kommunen du velger, så pass på å velge riktig. Your attendance will be sent to the municipality you select, so make sure you select the right one.
 • - select a option -
 • Alvdal
 • Balsfjotf
 • Lier
 • Sauda
 • Asker
 • Bergen
 • Røros
 • Lister
 • Stavanger
 • Larvik
 • Tromsø
 • Alstahaug
 • Surdadal
 • Tysnes
 • Tolga
 • Stord
 • Senja
 • Suldal
 • Kristiansand
 • Lindesnes
 • Farsund
 • Kvinesdal
 • Flekkefjord
 • Lund
 • Lyngdal
 • Audnedal
 • Hægebostad
 • Bergen
 • Osterøy
 • Egersund
 • Hamarøy
 • Rennebu
 • Meråker
 • Surnadal
 • Sunfjord
 • Drangedal
- select a option -
Field is required!
Field is required!
Skriv inn ditt svar:
Skriv inn svar på refleksjonsoppgaven her
Field is required!
Field is required!
Personlig informasjon
Ved å krysse av "Jeg forstår" inn dette skjemaet, så godtar jeg at Nomkus behandler og videresender informasjonen min til min arrangør eller organisasjon (f.eks. NAV eller kommune)
Field is required!
Oi sann! Noe gikk feil. Sjekk at du har fylt inn alle felt riktig, og prøv igjen.

ኣብዚ ዕማም ንኣስታት 1000 ዓመት ስራሕ። 15 ደቒቕ። ኣብ ህይወት ዝያዳ ምሳኻ ክትወስድ ምእንቲ ኣጸቢቕካ ሕሰብ መልስኻ ጽሓፍ። ካልኦት ሰባት ኣብ ከባቢኻ እንተሃልዮምኻ፡ ነቲ ዕማም ብጉጅለ ክትዛተየሉ ናጻ ትኸውን።

ንዝቕጽል ኣስተምህሮ ድሉዋት ዲኹም? ኣብ ታሕቲ “ቀፃሊ” ንጽቀጥ፤

ንምጅማር ነታ ኣብ ታሕቲ ዘላ ቪሲኣር (▶) ንጽቀጥ፤

ናይ ኣስተንትኖ ምደባ

Spørsmål 1: Hvordan takler du stress?
Spørsmål 2: Hva gjør du for å redusere stress?

Navn / Full name:
Skriv inn ditt navn... / Type in your full name...
Field is required!
Field is required!
Velg din kommune:
Oppmøtet ditt vil bli sendt til kommunen du velger, så pass på å velge riktig. Your attendance will be sent to the municipality you select, so make sure you select the right one.
 • - select a option -
 • Alvdal
 • Balsfjotf
 • Lier
 • Sauda
 • Asker
 • Bergen
 • Røros
 • Lister
 • Stavanger
 • Larvik
 • Tromsø
 • Alstahaug
 • Surdadal
 • Tysnes
 • Tolga
 • Stord
 • Senja
 • Suldal
 • Kristiansand
 • Lindesnes
 • Farsund
 • Kvinesdal
 • Flekkefjord
 • Lund
 • Lyngdal
 • Audnedal
 • Hægebostad
 • Bergen
 • Osterøy
 • Egersund
 • Hamarøy
 • Rennebu
 • Meråker
 • Surnadal
 • Sunfjord
 • Drangedal
- select a option -
Field is required!
Field is required!
Skriv inn ditt svar:
Skriv inn svar på refleksjonsoppgaven her
Field is required!
Field is required!
Personlig informasjon
Ved å krysse av "Jeg forstår" inn dette skjemaet, så godtar jeg at Nomkus behandler og videresender informasjonen min til min arrangør eller organisasjon (f.eks. NAV eller kommune)
Field is required!
Oi sann! Noe gikk feil. Sjekk at du har fylt inn alle felt riktig, og prøv igjen.

ኣብዚ ዕማም ንኣስታት 1000 ዓመት ስራሕ። 15 ደቒቕ። ኣብ ህይወት ዝያዳ ምሳኻ ክትወስድ ምእንቲ ኣጸቢቕካ ሕሰብ መልስኻ ጽሓፍ። ካልኦት ሰባት ኣብ ከባቢኻ እንተሃልዮምኻ፡ ነቲ ዕማም ብጉጅለ ክትዛተየሉ ናጻ ትኸውን።

ንዝቕጽል ኣስተምህሮ ድሉዋት ዲኹም? ኣብ ታሕቲ “ቀፃሊ” ንጽቀጥ፤

ንምጅማር ነታ ኣብ ታሕቲ ዘላ ቪሲኣር (▶) ንጽቀጥ፤

ናይ ኣስተንትኖ ምደባ

Besøk Zanzu.no og utforsk i ca. 10-15 minutter.

Navn / Full name:
Skriv inn ditt navn... / Type in your full name...
Field is required!
Field is required!
Velg din kommune:
Oppmøtet ditt vil bli sendt til kommunen du velger, så pass på å velge riktig. Your attendance will be sent to the municipality you select, so make sure you select the right one.
 • - select a option -
 • Alvdal
 • Balsfjotf
 • Lier
 • Sauda
 • Asker
 • Bergen
 • Røros
 • Lister
 • Stavanger
 • Larvik
 • Tromsø
 • Alstahaug
 • Surdadal
 • Tysnes
 • Tolga
 • Stord
 • Senja
 • Suldal
 • Kristiansand
 • Lindesnes
 • Farsund
 • Kvinesdal
 • Flekkefjord
 • Lund
 • Lyngdal
 • Audnedal
 • Hægebostad
 • Bergen
 • Osterøy
 • Egersund
 • Hamarøy
 • Rennebu
 • Meråker
 • Surnadal
 • Sunfjord
 • Drangedal
- select a option -
Field is required!
Field is required!
Skriv inn ditt svar:
Skriv inn svar på refleksjonsoppgaven her
Field is required!
Field is required!
Personlig informasjon
Ved å krysse av "Jeg forstår" inn dette skjemaet, så godtar jeg at Nomkus behandler og videresender informasjonen min til min arrangør eller organisasjon (f.eks. NAV eller kommune)
Field is required!
Oi sann! Noe gikk feil. Sjekk at du har fylt inn alle felt riktig, og prøv igjen.

De neste 10 minuttene vil jeg be dere gå inn på nettsiden zanzu.no, der dere finner mer informasjon om dette temaet på flere språk.

Ferdig? Trykk “Neste” nedenfor:

ንሎሚ የቐንየልና! ኩሉ ዕዮታት ከተቕርብ ኣይትረስዕ፣ ከምኡውን ምምጻእ ምምዝጋብ። ጽባሕ ምሳኻ ተዘራረብ!

ክትትል

ጠቃሚ:

ተሳተፍቲ ምምዝጋብ ኣይትረስዑ!

ምምጻእኩም ናብ ትካልኩም ይሕበር ምእንቲ ከም ዝተሳተፍኩም ክፈልጡ። ክልቲኡ ቀዳማይ ስምን መወዳእታ ስምን ምምላእ ኣይትረስዑ።

PS: ትካልካ ምምዝጋብ ምምዝጋብ ከምዘየድልየካ ምልክታ እንተሂቡካ፡ ሽዑ ምምዝጋብ ኣየድልየካን እዩ።

Email:
Anbefalt / Recommended
Din e-postadresse / Your email address
Field is required!
Field is required!
Velg din kommune:
Oppmøtet ditt vil bli sendt til kommunen du velger, så pass på å velge riktig. Your attendance will be sent to the municipality you select, so make sure you select the right one.
 • - select a option -
 • Suldal
 • Randaberg
 • Alvdal
 • Fjaler
 • Balsfjord
 • Lier
 • Sauda
 • Asker
 • Bergen
 • Røros
 • Sirdal
 • Lyngdal
 • Stavanger
 • Larvik
 • Tromsø
 • Alstahaug
 • Audnedal
 • Surdadal
 • Tysnes
 • Tolga
 • Stord
 • Senja
 • Kristiansand
 • Lindesnes
 • Farsund
 • Kvinesdal
 • Flekkefjord
 • Lund
 • Lyngdal
 • Drangedal
 • Hægebostad
 • Bergen
 • Suldal
 • Osterøy
 • Egersund
 • Hamarøy
 • Meråker
 • Rennebu
 • Surnadal
 • Sunfjord
 • Time/Klepp
 • Vardø
 • Sandnes
- select a option -
Field is required!
Field is required!
Fornavn / First Name:
Skriv inn fornavn... / Type in your first name...
Field is required!
Field is required!
Etternavn / Surname:
Skriv inn fornavn... / Type in your last name...
Field is required!
Field is required!
Personlig informasjon
Ved å krysse av "Jeg forstår" inn dette skjemaet, så godtar jeg at Nomkus behandler og videresender informasjonen min til min arrangør eller organisasjon (f.eks. NAV eller kommune)
Field is required!
Oi sann! Noe gikk feil. Sjekk at du har fylt inn alle felt riktig, og prøv igjen.

ምሓዝ-ኣፕ

ሓንቲ መዓልቲ ዲኻ ኣምሊጡካ ወይስ ዳግማይ ቪድዮ ክትከታተል ትደሊ? ኩለን ዝሓለፋ መዓልታት ኮርስ ምስተወድአ ኣብዚ ክለጠፋ እየን፤